Bộ kích sóng wifi xiaomi

Bộ kích sóng wifi xiaomi hỗ trợ thu và phát lại sóng wifi giúp tăng cường khả năng phủ sóng wifi, sử dụng nguồn điện 5V-1A thông dụng. Dễ dàng cài đặt bằng điện thoại Android và Iphone, hỗ trợ tiếp sóng và đổi tên.