Wireless N Router

Bạn muốn nâng cấp mạng có dây của bạn vào một mạng không dây ? Bạn muốn nâng cấp mạng không dây chuẩn cũ hiện có của bạn lên chuẩn 802.11n ? Bạn muốn nâng cấp mạng băng tần 2.4GHz lên băng tần 5Ghz ? Bạn muốn mở rộng thêm mạng không dây của bạn (khi AP được kết nối với mạng không dây hiện có) ?....